0){ //$hata isimli array de biriken hata mesasjlarını sayıyoruz Hata var ise uyarılarımızı ekrana basıyoruz ?>
Lütfen Aşağıdaki Hataları Kontrol Ediniz!
 • Web sitenizden doldurulan İletişim Formu detayları aşağıdaki gibidir.

  "; $mesaj .= "Ünvan / Ad-Soyad :".$_POST['Ad_Soyad']."
  "; $mesaj .= "E-Posta :".$_POST['E_Posta']."
  "; $mesaj .= "Telefon Numaranız :".$_POST['Telefon']."
  "; $mesaj .= "Açıklama :".$_POST['Aciklama']."
  "; $mesaj .= "

  "; $mesaj .= "Bu form ".$_SERVER['HTTP_HOST']." adresli sitenizden doldurulup gönderilmistir."; require("class.phpmailer.php"); // PHPMailer dosyamizi çagiriyoruz $mail = new PHPMailer(); // Sinifimizi $mail degiskenine atadik $mail->IsSMTP(); // Mailimizin SMTP ile gönderilecegini belirtiyoruz $mail->From = $_POST['E_Posta']; //Gönderen kisminda yer alacak e-mail adresi $mail->Sender = $hesap; //$mail->ReplyTo = $_POST['E_Posta']; $mail->FromName = $_POST['Ad_Soyad']; $mail->CharSet = "UTF-8"; $mail->Host = $smtpserv; //SMTP server adresi $mail->SMTPAuth = true; //SMTP server'a kullanici adi ile baglanilcagini belirtiyoruz $mail->Username = $hesap; //SMTP kullanici adi Sayfa başındaki parametreler ile ayarlayın $mail->Password = $sifre; //SMTP sifre Sayfa başındaki parametreler ile ayarlayın $mail->WordWrap = 50; $mail->IsHTML(true); //Mailimizin HTML formatinda hazirlanacagini bildiriyoruz. $mail->Subject = $konu;// Konu // HTML okuyamayan mail okuyucularda görünecek düz metin: $textBody = "Bu form ".$_SERVER['HTTP_HOST']." sitenizden doldurulup gönderilmistir."; $mail->Body = $mesaj; //$mail->AltBody = $text_body; $mail->AddAddress($alici); // Mail gönderilecek adresleri ekliyoruz. //$mail->AddAddress("ibrahim@areta.com.tr"); if ($mail->Send()) { $mail->ClearAddresses(); $mail->ClearAttachments(); ?>
  Formu kullanarak bizimle iletişim kurduğunuz için teşekkür ederiz.
  Bir Hata Oluştu Tekrar Deneyiniz.